Menu

Novanta Global

Vítejte na palubě společnosti Novanta Česká republika.

“Naším zaměřením je lékařství; naší vášní jsou inovace.
A hledáme přesně někoho, jako jste Vy.”

Přihlaste se na vybranou pozici

Sdílet stránku

General Ledger Accountant

The GL Accountant will perform all general ledger responsibilities for all the Novanta EMEA legal entities. These include legal entities in Germany, the Netherlands and Czech Republic. This position will report directly to the CZ Accounting Manager & Site Leader in Brno.

Key Responsibilities:

 • Record journal entries as part of the monthly close process
 • Post bank transactions
 • Prepare various account reconciliations
 • Maintain leases in Lease Query
 • Maintain Fixed Assets ledger and related general ledger accounts
 • Ensure verification of invoices on legal requirements especially VAT and internal compliance
 • Support Accounts Payable process
 • Research and code invoices
 • Process payments; address supplier/vendor payment inquiries
 • Resolve outstanding unmatched receipts or invoices in our accounts
 • Ensure policies and procedures and internal controls are strictly adhered to in a SOX 404 environment
 • Support internal and external audits

Required Experience, Education, Skills and Competencies:

 • Self-motivated, well organized, analytical, and detail oriented
 • Fluent in both English
 • SAP and/or Oracle ERP experience
 • 1-2 years work experience in accounting, experience in US environment is a plus
 • Solid understanding of internal accounting controls and objectives
 • Ability to handle multiple tasks concurrently and works well under pressure
 • Ability to incorporate new activities/businesses into existing accounting processes
 • Ability to work collaboratively and effectively with others in other countries
 • Strong personal and professional ethical values; impeccable integrity

Přihlaste se na vybranou pozici

 • Všechna pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.
 • Accepted file types: pdf.
  (PDF format only)
 • By replying to this advertisement, you are providing Novanta Česká republika s.r.o., ID: 04851749, with its registered office at: Londýnské náměstí 886/4, 639 00 Brno, Štýřice (the controller) with your personal data for the purposes of the selection procedure for this position. The data you submit, including your resume, will be processed for the duration of the selection process in accordance with the “GDPR” (General Personal Data Protection (EU) Regulation 2016/679).
 • Více o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje a poučení o Vašich právech naleznete zde*:

Zpracování osobních údajů bude správce provádět elektronicky za pomoci systémů používaných ve společnosti. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo:

 • na přístup k osobním údajům,
 • na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů,
 • na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně,
 • na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech,
 • na přenositelnost údajů,
 • vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, avšak pouze v případě, že neexistují závažné oprávněné důvody pro další zpracování, převažující nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami,
 • obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Společnost Novanta Česká republika s.r.o. je členem globální skupiny Novanta skládající se z několika přidružených společností v různých zemích EU i mimo ni. Vaše údaje proto mohou být poskytnuty oprávněným zaměstnancům jakékoliv společnosti v rámci skupiny Novanta, avšak pouze v rozsahu nezbytném pro účely jejich zpracování. Může taktéž dojít k přenosu údajů do databází a na servery mimo Českou republiku a mohou tedy být zveřejněny taktéž v jiných zemích EU i mimo ni, zejména v USA, kde má skupina Novanta své hlavní sídlo.

Abychom Vás mohli kontaktovat s co nejvhodnějšími nabídkami zaměstnání a co nejefektivněji plnit účel zpracování Vašich osobních údajů, je velmi důležité, abyste poskytnuté informace a osobní údaje, které na základě Vašeho souhlasu zpracováváme, pravidelně aktualizovali. Naše kontaktní osoba pro nábor je Vám v tomto ohledu plně k dispozici.