Menu

Novanta Global

Vítejte na palubě společnosti Novanta Česká republika.

“Naším zaměřením je lékařství; naší vášní jsou inovace.
A hledáme přesně někoho, jako jste Vy.”

Přihlaste se na vybranou pozici

Sdílet stránku

FPGA Design Engineer (Senior)

The FPGA Engineer is responsible for the design and development of FPGA HDL modules for Audio/Video processing, data communication and related system functions related to medical grade video distribution and processing systems. Responsible for integrity of the designs and quality of the products. FPGA Engineer is also responsible for providing realistic estimates, listing assumptions and risks to the project schedule and executing its tasks per provided commitments.

Key Roles and Responsibilities

 • Design, implementation, test and verification of video processing and related Verilog HDL modules according to system requirements and medical industry standard procedures
 • Development of optional C control software for internal or external controllers Authoring of supporting design documentation to a high quality standard.
 • Development of test harnesses to verify developed items using pass/fail test benches Integration of the developed firmware on the target hardware with other system components and software.
 • Providing progress and technical updates to the project leader or manager.
 • Providing project schedule estimates and technical risk identification. Translating and implementing high level requirements into an effective FPGA design.

Requirements

 • MS degree in electronics/engineering related subject
 • At least 3+ years of work experience in the field of FPGA development preferably in the Video/Audio management domain.
 • Experience with documentation generation: Requirements, design, interface specification, test specifications
 • Strong English written and verbal communication skillsProficiency in MS Office (Outlook, Word, Excel, PowerPoint).
 • Experience with Altera Quartus II development environment is advantage.
 • Basic understanding of hardware, schematics, EMI and digital communication interfaces – I2C, SPI, UART, …
 • Knowledge of FPGA internal and external blocks – embedded memory, transceivers, memory controllers, PLLs, …
 • Working knowledge of timing analysis

Přihlaste se na vybranou pozici

 • Všechna pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.
 • Accepted file types: pdf.
  (PDF format only)
 • By replying to this advertisement, you are providing Novanta Česká republika s.r.o., ID: 04851749, with its registered office at: Londýnské náměstí 886/4, 639 00 Brno, Štýřice (the controller) with your personal data for the purposes of the selection procedure for this position. The data you submit, including your resume, will be processed for the duration of the selection process in accordance with the “GDPR” (General Personal Data Protection (EU) Regulation 2016/679).
 • Více o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje a poučení o Vašich právech naleznete zde*:

Zpracování osobních údajů bude správce provádět elektronicky za pomoci systémů používaných ve společnosti. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo:

 • na přístup k osobním údajům,
 • na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů,
 • na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně,
 • na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech,
 • na přenositelnost údajů,
 • vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, avšak pouze v případě, že neexistují závažné oprávněné důvody pro další zpracování, převažující nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami,
 • obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Společnost Novanta Česká republika s.r.o. je členem globální skupiny Novanta skládající se z několika přidružených společností v různých zemích EU i mimo ni. Vaše údaje proto mohou být poskytnuty oprávněným zaměstnancům jakékoliv společnosti v rámci skupiny Novanta, avšak pouze v rozsahu nezbytném pro účely jejich zpracování. Může taktéž dojít k přenosu údajů do databází a na servery mimo Českou republiku a mohou tedy být zveřejněny taktéž v jiných zemích EU i mimo ni, zejména v USA, kde má skupina Novanta své hlavní sídlo.

Abychom Vás mohli kontaktovat s co nejvhodnějšími nabídkami zaměstnání a co nejefektivněji plnit účel zpracování Vašich osobních údajů, je velmi důležité, abyste poskytnuté informace a osobní údaje, které na základě Vašeho souhlasu zpracováváme, pravidelně aktualizovali. Naše kontaktní osoba pro nábor je Vám v tomto ohledu plně k dispozici.