Menu

Novanta Global

Vítejte na palubě společnosti Novanta Česká republika.

“Naším zaměřením je lékařství; naší vášní jsou inovace.
A hledáme přesně někoho, jako jste Vy.”

Aktuální pracovní příležitosti

In Brno, we are building a new team able to deliver and participate in complex system designs of embedded medical devices used in the operating rooms globally. We are looking for talented, competent and motivated teammates who will partner together across the competence domains in order to deliver high-quality medical devices enhancing and saving people’s lives.

Sdílet stránku

Firmware Engineer – 2 pozice

Firmware Development Engineer, Sr.

Software Engineer

Firmware Engineer – 2 pozice

FPGA Design Engineer, Sr.

We also need someone who will take care of our international IT, HR and accounting activities!

Payroll Shared Services Manager

General Ledger Accountant

IT Systems Support Engineer

Práce v Novantě spočívá ve službách zdraví. To vše doplňuje vynikající tým a atraktivní benefity.

Smysluplné: pomáhejte lidem

S tím, co u nás děláte pomáháte zdokonalovat zobrazovací techniku a technologie, které mohou zachraňovat životy na operačních sálech. Budete navrhovat, vyvíjet a testovat přesně ty produkty, které zoptimalizují kvalitu obrazu a videa při minimálně invazivních zákrocích – pro maximální bezpečnost lékařů a pacientů.

Špičkový tým s velkým přehledem

V našem týmu jste v opravdu vybrané společnosti. Pracují pro nás softwaroví a hardwaroví inženýři, verifikační a aplikační inženýři, a stejně tak i projektoví manažeři a další. Společně s nimi se chopte šance a podílejte se na celém procesu vývoje neustále nových produktů od samého začátku až do konce.

Atraktivní: pracoviště s celou řadou výhod

Business Park v Brně je jednou z nejmodernějších mozkoven (Think Tank) v České republice. Jako člen vysoce profesionálního týmu máte zajištěnu férovou rovnováhu mezi pracovním a osobním životem a flexibilní pracovní dobu. Další benefity jsou mimo jiné jeden týden dovolené navíc i soukromé penzijní připojištění.

Podívejte se na nabízená místa v této oblasti!

Práce v Novantě spočívá ve službách zdraví. To vše doplňuje vynikající tým a atraktivní benefity.

Smysluplné: pomáhejte lidem

S tím, co u nás děláte pomáháte zdokonalovat zobrazovací techniku a technologie, které mohou zachraňovat životy na operačních sálech. Budete navrhovat, vyvíjet a testovat přesně ty produkty, které zoptimalizují kvalitu obrazu a videa při minimálně invazivních zákrocích – pro maximální bezpečnost lékařů a pacientů.

Špičkový tým s velkým přehledem

V našem týmu jste v opravdu vybrané společnosti. Pracují pro nás softwaroví a hardwaroví inženýři, verifikační a aplikační inženýři, a stejně tak i projektoví manažeři a další. Společně s nimi se chopte šance a podílejte se na celém procesu vývoje neustále nových produktů od samého začátku až do konce.

Atraktivní: pracoviště s celou řadou výhod

Business Park v Brně je jednou z nejmodernějších mozkoven (Think Tank) v České republice. Jako člen vysoce profesionálního týmu máte zajištěnu férovou rovnováhu mezi pracovním a osobním životem a flexibilní pracovní dobu. Další benefity jsou mimo jiné jeden týden dovolené navíc i soukromé penzijní připojištění.

Podívejte se na nabízená místa v této oblasti!

Náborový proces

Probíhá to takto: Proces náboru

Připravili jsme pro Vás přehled nejdůležitějších kroků v našem náborovém procesu.

Výběrové řízení se typicky mírně liší mezi technickými a netechnickými pozicemi.

Jak probíhá výběrové řízení na technické pozice

 1. Ozve se Vám náš náborový specialista, položí Vám doplňující otázky, prověří Vaše zkušenosti a očekávání, a stejně tak i možný termín nástupu a Vaše rámcové představy o mzdě.
 2. Pokud se budou Vaše představy shodovat s našimi, domluvíme si s Vámi pohovor.
 3. Přijdete na osobní pohovor s naším personalistou a nadřízeným dané pozice.
 4. Pak proběhne technický pohovor s Vašimi budoucími kolegy z týmu, ideálně ve stejný den.
 5. Ve výjimečných případech, například u vedoucích pozic a pozic s nadřízeným v zahraničí, proběhne doplňující pohovor nebo telefonát či Skype s příslušnými kandidáty.

A jak je to u netechnických pozic

 1. Ozve se Vám náborový specialista, položí Vám doplňující otázky, prověří Vaše zkušenosti a očekávání a stejně tak i možný termín nástupu a Vaše rámcové představy o mzdě.
 2. Pokud se budou Vaše představy shodovat s našimi, domluvíme si s Vámi pohovor.
 3. Přijdete na osobní pohovor s naším personalistou a nadřízeným dané pozice.
 4. S vybranými kandidáty navíc proběhne osobní schůzka nebo telefonát či Skype s vedoucím daného oddělení.

Rádi pomůžeme: vaše kontaktní osoba

Patrik Bartko
Tel.: +420 530 511 956
Mail: patrik.bartko@novanta.com

Formulář pro zájemce o práci u nás

Přímá cesta k nám: Stačí vyplnit formulář pro zájemce o práci u nás

Pokud jste mezi našimi nabídkami práce nenašli své vysněné místo, vyplňte náš formulář pro zájemce a ucházejte se o práci v naší společnosti.

 • Všechna pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.
 • Accepted file types: pdf.
  (PDF format only)
 • Vyplněním formuláře a zasláním životopisu poskytujete správci, kterým je společnost Novanta Česká republika, s.r.o., IČO: 04851749, se sídlem: Londýnské náměstí 853/1, 639 00 Brno, Štýřice, souhlas se zařazením do databáze uchazečů o zaměstnání a se zpracováním zaslaného životopisu a poskytnutých osobních údajů za účelem nalezení vhodného zaměstnání ve společnosti Novanta. Údaje budou zpracovávány v souladu s GDPR (obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679). Souhlas udělujete správci na dobu 3 let, avšak máte právo jej kdykoliv odvolat formou písemné/emailové žádosti zaslané na adresu kontaktní osoby pro nábor. Po dobu platnosti souhlasu můžete být společností Novanta kontaktován/a s vhodnými nabídkami zaměstnání. Více o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje a poučení o Vašich právech naleznete zde*:

Zpracování osobních údajů bude správce provádět elektronicky za pomoci systémů používaných ve společnosti. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo:

 • na přístup k osobním údajům,
 • na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů,
 • na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně,
 • na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech,
 • na přenositelnost údajů,
 • vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, avšak pouze v případě, že neexistují závažné oprávněné důvody pro další zpracování, převažující nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami,
 • obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Společnost Novanta Česká republika s.r.o. je členem globální skupiny Novanta skládající se z několika přidružených společností v různých zemích EU i mimo ni. Vaše údaje proto mohou být poskytnuty oprávněným zaměstnancům jakékoliv společnosti v rámci skupiny Novanta, avšak pouze v rozsahu nezbytném pro účely jejich zpracování. Může taktéž dojít k přenosu údajů do databází a na servery mimo Českou republiku a mohou tedy být zveřejněny taktéž v jiných zemích EU i mimo ni, zejména v USA, kde má skupina Novanta své hlavní sídlo.

Abychom Vás mohli kontaktovat s co nejvhodnějšími nabídkami zaměstnání a co nejefektivněji plnit účel zpracování Vašich osobních údajů, je velmi důležité, abyste poskytnuté informace a osobní údaje, které na základě Vašeho souhlasu zpracováváme, pravidelně aktualizovali. Naše kontaktní osoba pro nábor je Vám v tomto ohledu plně k dispozici.